เจ้าหน้าที่เขียนแบบ “งานก่อสร้าง” (ด่วนมาก!!) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
-เพศชาย อายุ 21 -35 ปี
-วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาเขียนแบบก่อสร้าง, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทางด้านเขียนแบบงานวิศวกรรม ด้านก่อสร้าง
-สามารถเ ใช้โปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมมี่ใช้ในการเขียนแบบได้ดี
-มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
-สามารถปฏิบัติงานตาม Site งานต่างจังหวัดได้ ตามโอกาสที่เหมาะสม

สวัสดิการ
-ประกันสังคม / ชุดพอร์มพนักงาน
-ค่าเช่าบ้าน หรือที่พักที่บริษัทฯจัดหาให้
-ค่าน้ำมันรถ(เฉพาะตำแหน่งผู้จัดการโครงการ)/รถยนต์ประจำตำแหน่ง ฯลฯ
-กองทุนเงินออม
-ค่าคลอดบุตร,ค่าช่วยเหลือกรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต
-งานเลี้ยงสรรสันต์ปีใหม่
-หยุดพักผ่อนประจำปี
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
รายละเอียดของงาน
งานเขียนแบบในงานวิศวกรรมด้านต่างๆ ประกอบด้วย
– งานฐานรากอาคาร
– งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตย์
– งานระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง งานระบบระบายน้ำ
– งานติดตั้งเครื่องจักร
– งานระบบไฟฟ้า
– งานระบบปรับอากาศ

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx