เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง) จำนวน 3 อัตรา (ด่วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
-เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช – ปวส.ทุกสาขา
-ช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอร์ฟออฟฟิตได้
-มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน
-ประจำไซน์งานก่อสร้างได้
-มีใจรักงานบริการ ประสานงานโครงการ

สวัสดิการ
-ประกันสังคม / ชุดพอร์มพนักงาน
-ค่าเช่าบ้าน หรือที่พักที่บริษัทฯจัดหาให้
-ค่าน้ำมันรถ(เฉพาะตำแหน่งผู้จัดการโครงการ)/รถยนต์ประจำตำแหน่ง ฯลฯ
-กองทุนเงินออม
-ค่าคลอดบุตร,ค่าช่วยเหลือกรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต
-งานเลี้ยงสรรสันต์ปีใหม่
-หยุดพักผ่อนประจำปี
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
รายละเอียดของงาน
– จัดทำรายงานการประชุม
– ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน
– ดูแลสวัสดิการต่าง ๆของบริษัท, ประสานงานโครงการ
– ติดตามเอกสารต่าง ๆของลูกค้า
– รวมถึงการจัดทำเอกสารหน้างาน ส่งสำนักงานใหญ่

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx