เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯหรือ อบรม จป วิชาชีพ
-สามารถทำงานประจำ หน่วยงานก่อสร้างได้
-หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้ดี
-มีความคล่องตัวในการทำงาน

สวัสดิการ
-ประกันสังคม / ชุดพอร์มพนักงาน
-ค่าเช่าบ้าน หรือที่พักที่บริษัทฯจัดหาให้
-ค่าน้ำมันรถ(เฉพาะตำแหน่งผู้จัดการโครงการ)/รถยนต์ประจำตำแหน่ง ฯลฯ
-กองทุนเงินออม
-ค่าคลอดบุตร,ค่าช่วยเหลือกรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต
-งานเลี้ยงสรรสันต์ปีใหม่
-หยุดพักผ่อนประจำปี
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
รายละเอียดของงาน
– ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ Siteงานก่อสร้าง
– กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกในการทำงานด้วยความปลอดภัย
– ร่วมประชุมคณะกรรมการ คปอ.ประจำเดือน
– เสนอแนะการปรับปรุงการทำงานให้ปลอดภัย
– ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ
– ดูแลควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx