หัวหน้าฝ่ายสถาปนิกออกแบบ/สถาปัตย์ งานก่อสร้าง (Architect) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
-มีทักษะการออกแบบได้หลากหลายแนว ทั้งโรงงาน,อาคาร,คลังสินค้า,บ้าน,คอนโด, Resort, โรงแรม, Office
-มีความรู้ความสามารถและเข้าใจเนื้องานและรายละเอียดของงานได้เป็นอย่างดี
-ทำงานได้หลากหลายสไตล์และมีความรู้ทางงานออกแบตกแต่งภายในบ้าง
-สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD(โปรแกรมที่ใช้งานเขียนแบบและพรีเซนต์)ได้เป็นอย่างดี หรือ3D Max, Photoshop
-สามารถนำเสนองานแก่ลูกค้าได้และเข้าใจและมีความรอบรู้ในเรื่อง Material ต่างๆ
-ดูแลและตรวจสอบงานหน้างานได้และถอดปริมาณงานและประเมินราคางานเบื้องต้นได้
-มีประสบการณ์งานโรงงานและอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
-ประกันสังคม / ชุดพอร์มพนักงาน
-ค่าเช่าบ้าน หรือที่พักที่บริษัทฯจัดหาให้
-ค่าน้ำมันรถ(เฉพาะตำแหน่งผู้จัดการโครงการ)/รถยนต์ประจำตำแหน่ง ฯลฯ
-กองทุนเงินออม
-ค่าคลอดบุตร,ค่าช่วยเหลือกรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต
-งานเลี้ยงสรรสันต์ปีใหม่
-หยุดพักผ่อนประจำปี
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
รายละเอียดของงาน
– ออกแบบ เขียนแบบ พัฒนาแบบงานสถาปัตยกรรม
– ออกแบบ รายละเอียดงานและเขียนแบบ ex, งานสุขาภิบาล ประปา ไฟฟ้า ออกแบบอาคาร งานสเป็คต่างๆ
– นำเสนองานในรูปแบบ 3D, Free-hand Sketch, Autocad, เลือกวัสดุและถอดแบบ
– ประสานงานส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
– ตรวจเช็คและประสานงานให้ได้ตามกำหนด
– จัดทำ report update
-สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx