วิศวกรไฟฟ้า( EE )/เครื่องกล( M E) ตำแหน่งละ 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า และ วิศวกรเครื่องกล
-อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 1 – 5 ปี
-ใช้ MS.office ได้ดี
-สามารถประจำ Site งานต่าง ๆ ได้

สวัสดิการ
-ประกันสังคม / ชุดพอร์มพนักงาน
-ค่าเช่าบ้าน หรือที่พักที่บริษัทฯจัดหาให้
-ค่าน้ำมันรถ(เฉพาะตำแหน่งผู้จัดการโครงการ)/รถยนต์ประจำตำแหน่ง ฯลฯ
-กองทุนเงินออม
-ค่าคลอดบุตร,ค่าช่วยเหลือกรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต
-งานเลี้ยงสรรสันต์ปีใหม่
-หยุดพักผ่อนประจำปี
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
รายละเอียดของงาน
– ออกแบบ ถอดแบบ ทำราคา เสนอราคาประมูลงาน
– จัดการด้านเอกสารและแบบส่งอนุมัติ
– เปรียบเทียบราคาและจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการทำงาน
– ดูแลควบคุมผู้รับเหมารายย่อย
– ดูแลควบคุมโครงการและแก้ไขปัญหาหน้างานได้
– จัดทำเอกสารเบิกผลงานประจำเดือน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า และ วิศวกรเครื่องกล
-อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 1 – 5 ปี
-ใช้ MS.office ได้ดี
-สามารถประจำ Site งานต่าง ๆ ได้

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx