วิศวกรโยธา ( Civil Engineer ) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
-เพศ ชาย / หญิง
-อายุ 23 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office , Auto cad ได้เป็นอย่างดี
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
-มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงาน มอบหมายงาน และติดตามผลงาน
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
-มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สวัสดิการ
-ประกันสังคม / ชุดพอร์มพนักงาน
-ค่าเช่าบ้าน หรือที่พักที่บริษัทฯจัดหาให้
-ค่าน้ำมันรถ(เฉพาะตำแหน่งผู้จัดการโครงการ)/รถยนต์ประจำตำแหน่ง ฯลฯ
-กองทุนเงินออม
-ค่าคลอดบุตร,ค่าช่วยเหลือกรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต
-งานเลี้ยงสรรสันต์ปีใหม่
-หยุดพักผ่อนประจำปี
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
รายละเอียดของงาน
-ตรวจรับงาน อ่านแบบก่อสร้าง ออกแบบก่อสร้าง ประมาณราคา รวมถึงการควบคุมงานก่อสร้างได้

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx