พนักงานขับรถประจำสำนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
– เพศชาย อายุ 21 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
– รู้จักเส้นทางภาคตะวันออกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์
– ขยัน อดทน สุภาพ มีใจรักงานบริการ

สวัสดิการ
-ประกันสังคม / ชุดพอร์มพนักงาน
-ค่าเช่าบ้าน หรือที่พักที่บริษัทฯจัดหาให้
-ค่าน้ำมันรถ(เฉพาะตำแหน่งผู้จัดการโครงการ)/รถยนต์ประจำตำแหน่ง ฯลฯ
-กองทุนเงินออม
-ค่าคลอดบุตร,ค่าช่วยเหลือกรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต
-งานเลี้ยงสรรสันต์ปีใหม่
-หยุดพักผ่อนประจำปี
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
รายละเอียดของงาน
1.ติดต่อ รับ-ส่ง เอกสารและพนักงานระหว่างสำนักงานและสถานที่ต่างๆ
2.รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ และคนงาน
4.รับผิดชอบในการขนย้ายสัมภาระ อุปกรณ์พัสดุต่าง ๆ
5.รับผิดชอบ ดูแล ยานพาหนะของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx