โฟร์แมนงานระบบ (ไฟฟ้า,เครื่องกล) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-โฟร์แมนไฟฟ้า วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สายช่างไฟฟ้าและการสื่อสาร+เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
-โฟร์แมนเคื่องกล วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาสุขาภิบาลและดับเพลิง+ปรับอากาศและระบายอากาศ
-ประสบการณ์ 1 – 10 ปี
-มีประสบการณ์งานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ใช้คอมพิวเตอร์ MS.Officeได้ดี
-สามารถทำงานประจำ Site งานได้

สวัสดิการ
-ประกันสังคม / ชุดพอร์มพนักงาน
-ค่าเช่าบ้าน หรือที่พักที่บริษัทฯจัดหาให้
-ค่าน้ำมันรถ(เฉพาะตำแหน่งผู้จัดการโครงการ)/รถยนต์ประจำตำแหน่ง ฯลฯ
-กองทุนเงินออม
-ค่าคลอดบุตร,ค่าช่วยเหลือกรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต
-งานเลี้ยงสรรสันต์ปีใหม่
-หยุดพักผ่อนประจำปี
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
รายละเอียดของงาน
– ถอดแบบสั่งของ
– จัดทำรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ดูแลควบคุมงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ได้คุณภาพ และเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนด
– ดูแลควบคุมผู้รับเหมารายย่อย

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx