งานออกแบบ

ทีมงานออกเเบบของ State Construction มีประสบการณ์สูงด้านการออกเเบบเเละจัดทำเเบบก่อสร้าง
โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า “ทั้งทางด้านความงาม ด้านประโยชน์ใช้สอย เเละด้านราคา”