รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ

“เพราะเรา เป็นหมายเลขหนึ่ง ในงานรับเหมาก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักร และพนักงานที่มีคุณภาพที่พร้อมจะทำงาน  จึงได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ

รางวัลผู้รับเหมาดีเด่น จากโครงการบริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด มหาชน

รางวัลผู้รับเหมาดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2540, 2541, 2542 ดีเด่น

จากบริษัท  เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด มหาชน