บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2531 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจ และพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรโดยสมบูรณ์ เพื่อยกระดับจากบริษัทฯ มาเป็นกลุ่มบริษัท สเตทกรุ๊ป

ที่ตั้ง – ที่ทำการ
บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด & บริษัท ดี มัลติคอน จำกัด
163/8 หมู่ 9 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
โทร. 038 – 067044-7 ,343872-4
โทรสาร 038 – 067048 , 343 871