อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกผู้ปฎิบัติการข่าวของ ศรภ.

Project : อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกผู้ปฎิบัติการข่าวของ ศรภ.
Owner : กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
Location : หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี