อบรมเทคนิค และศิลปะในการเจรจาต่อรอง

อบรมเทคนิค และศิลปะในการเจรจาต่อรอง

อบรมหลักสูตร “ การอบรมเทคนิค และศิลปะในการเจรจาต่อรอง” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัทสเตทคอนสตรัคชั่น จำกัด (more…)