อบรมเทคนิค และศิลปะในการเจรจาต่อรอง

อบรมเทคนิค และศิลปะในการเจรจาต่อรอง

อบรมหลักสูตร “ การอบรมเทคนิค และศิลปะในการเจรจาต่อรอง” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัทสเตทคอนสตรัคชั่น จำกัด (more…)

เปิดตัวเว็บไซต์ สเตท กรุ๊ป

เปิดตัวเว็บไซต์ สเตท กรุ๊ป

เปิดตัวเว็บไซต์ สเตท กรุ๊ป เตรียมพบข่าวสารอัพเดท
และผลงานต่างๆ ที่เราภาคภูมิใจนำเสนอ พร้อมทั้งข้อมูลบริษัทอย่างละเอียดและทันสมัย (more…)