ยินดีต้อนรับสู่ สเตทกรุ๊ป

“สเตทกรุ๊ป” ประกอบไปด้วย

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2531 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แบบครบวงจร ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจ และพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็ว  ต่อมาปี พ.ศ. 2552 ได้ขยายเครือข่ายธุรกิจ ก่อตั้ง บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านสำเร็จรูป เพื่อการส่งออก ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆให้ทันต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ