ยินดีต้อนรับสู่ สเตทกรุ๊ป

“สเตทกรุ๊ป” ประกอบไปด้วย    บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด

                                                   บริษัท ดี มัลติคอน จำกัด

                                                   บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2531 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แบบครบวงจร ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจ และพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็ว 20 มกราคม ปี พ.ศ. 2537 ได้ก่อตั้ง บริษัท ดี มัลติคอน จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านงานวางระบบสาธารณูปโภค ของอาคารต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ ต่อมาปี พ.ศ. 2552 ได้ขยายเครือข่ายธุรกิจ ก่อตั้ง บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านสำเร็จรูป เพื่อการส่งออก ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆให้ทันต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ